De branchevereniging voor trainen & opleiden

Oproep werkgevers: maak budgetten voor persoonlijke ontwikkeling een arbeidsvoorwaarde

FacebookTwitterLinkedIn

Scholing en ontwikkeling moeten als volwaardige arbeidsvoorwaarden worden aangemerkt en niet als extraatje boven op de loonstijging worden beschouwd, dat is de oproep van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun arbeidsvoorwaardenota voor 2019. De NRTO is blij met het grote belang dat werkgevers hechten aan budgetten voor persoonlijke ontwikkeling. Actief bezig zijn met de eigen ontwikkeling is nodig om duurzaam inzetbaar te blijven in de snel veranderende arbeidsmarkt waarin ook kennis en competenties in steeds hoger tempo verouderen.

Een volwaardige positie voor scholing en ontwikkeling vraagt naast de benodigde middelen ook een actieve houding van zowel leidinggevenden als werknemers. Leidinggevenden moeten zich inzetten voor een actief leerklimaat en daar ook tijd voor vrijmaken. Daarbij moeten werknemers in staat gesteld om, zoals in de nota gesteld, via persoonlijke budgetten het eigenaarschap voor hun ontwikkeling in handen te nemen. De oproep van de werkgevers sluit aan op de idee├źn van de NRTO over leven lang ontwikkelen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten