De branchevereniging voor trainen & opleiden

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN aanbieders van beroepsonderwijs en –opleiding

FacebookTwitterLinkedIn

Doelstelling
Deze oproep heeft tot doel projecten te ondersteunen voor de totstandkoming van (trans)nationale netwerken en partnerschappen van aanbieders van zowel initieel als voortgezet beroepsonderwijs/initiële als voortgezette beroepsopleiding (Vocational Education and Training — VET) ten behoeve van beleidsdiscussies op Europees niveau, alsook meer bekendheid te geven aan Europees VET-beleid en dit op nationaal en regionaal niveau ten uitvoer te brengen.

Het algemene doel van deze oproep is de indiening van voorstellen voor bottom-up partnerschappen die moeten aanzetten tot de vorming van (trans)nationale netwerken en partnerschappen van VET-aanbieders die op nationaal en Europees niveau samenwerken.

De projecten moeten de kwaliteit en efficiëntie van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding verbeteren, het effect en de relevantie ervan voor leerlingen en werkgevers vergroten en grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs en -opleiding tot stand brengen.

Klik hier voor meer informatie.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten