De branchevereniging voor trainen & opleiden

Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie van start

FacebookTwitterLinkedIn

Kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken, als één sterke partij optreden. Profiteren van elkaars kennis, deel uitmaken van een krachtig creatief collectief. Daarvoor is OCI, het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie in het leven geroepen.

OCI behartigt de belangen van werkgevers en werknemers in de creatieve industrie en is bovendien een platform voor zp’ers, ofwel zelfstandige professionals.

Lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten