De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO ondertekent het Taalakkoord van minister Asscher (ministerie van SZW)

FacebookTwitterLinkedIn

Den Haag, 27 januari 2015 De NRTO heeft samen met ongeveer 30 andere koplopers het Taalakkoord van minister Asscher (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ondertekend. Het Taalakkoord heeft als doel de taalvaardigheid op de werkvloer een impuls te geven. In dit akkoord gaan bedrijven en opleiders samen de strijd aan tegen laaggeletterdheid op de werkvloer. Private opleiders willen graag een bijdrage leveren aan de uitwerking van het Taalakkoord.

Slim en efficiënt leren vraagt om maatwerk
‘Private taalopleiders zijn ondernemers: zij spreken de taal van werkgevers en werknemers. Zij bieden maatwerk aan en hebben geïnvesteerd in nieuwe technologieën, daardoor leert het individu sneller en wordt opleiden nog effectiever. Voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappij, leren loont! Zij kunnen daardoor met gerichte scholingstrajecten ervoor zorgen dat werkenden voldoende taalvaardig zijn. Door goede taalvaardigheden zijn werknemers productiever en wordt er veiliger gewerkt.’ aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO). In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie.

In dit akkoord gaat het om het Nederlands maar het geldt natuurlijk ook voor andere talen die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek reeds dat ruim één op de tien bedrijven wel eens een contract is misgelopen door een gebrekkige kennis van moderne vreemde talen.

NRTO
De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, (taal-)trainings-, EVC en examenaanbod realiseren.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten