De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO is blij met brief van SBB tegen de voorgenomen bezuiniging subsidie praktijkleren

FacebookTwitterLinkedIn

De NRTO laat in een reactie weten blij te zijn met de brief die Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) naar minister Van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft gestuurd.

In deze brief slaan Beroepsonderwijs en bedrijfsleven alarm over de dreigende uitkleding dan wel afschaffing van de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl).Door de bezuiniging zullen tienduizenden leerbanen verdwijnen, vooral het mkb wordt hiermee hard geraakt. In deze brief gaan zijn in op de desastreuse gevolgen.

Klik hier om de brief te lezen

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten