De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO blij met Leven Lang Leren experimenten

FacebookTwitterLinkedIn
De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is blij dat de experimenten vraagfinanciering in de sectoren techniek en ICT kunnen beginnen. Dit is goed voor studenten en werkgevers.

Het kabinet wil terecht de deelname aan deeltijd hoger onderwijs aantrekkelijker maken voor volwassenen. Volwassenen willen maatwerk. De voorgestelde pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering in de sectoren techniek, ICT, zorg en welzijn kunnen daar een grote rol in spelen.

Experimenten in techniek en ICT van start

De experimenten vraagfinanciering in techniek en ICT starten in september 2016. Werkgevers, hogescholen, privaat en bekostigd hebben hierover samen afspraken gemaakt. Studenten hebben bij een select aantal opleidingen recht op vouchers van € 1.250 euro die zij kunnen inzetten bij een select aantal opleidingen. Het gaat om opleidingen die modulair zijn opgezet en daardoor beter aansluiten bij de wensen en eisen van studenten. Dit is goed voor de deelnemer en zijn werkgever. Het aantal deeltijdstudenten in de techniek zal hiermee naar verwachting fors toenemen.

Gezamenlijke inzet voor snelle start in zorg en welzijn

Bij zorg en welzijn is het helaas nog niet zo ver. Brancheorganisaties in Zorg en Welzijn hebben samen met de Vereniging Hogescholen en de NRTO in oktober vorig jaar een intentieverklaring opgesteld om te komen tot flexibilisering en maatwerk in opleidingen zorg en welzijn.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘Ook in de sectoren zorg en welzijn is er een grote behoefte aan hbo opgeleiden. Met de intentieverklaring willen wij sámen met werkveld én bekostigde hogescholen uitvoering geven aan de wensen van het werkveld. Iets wat in het mbo al veel vaker gebeurt. Het is jammer dat de experimenten hier zijn uitgesteld maar we hebben er alle vertrouwen in dat deze in 2017 wél kunnen worden opgestart. Private hogescholen zijn bereid zich in te zetten voor een snelle start van experimenten in zorg en welzijn. Dat is goed voor studenten en werkgevers.’

Dat de experimenten nog niet doorgaan, betekent niet dat er geen modulair ingericht hoger onderwijs in zorg en welzijn mogelijk is. Studenten kunnen gewoon terecht bij de private hogescholen die opleidingen voor zorg en welzijn aanbieden en daar nu al maatwerktrajecten volgen. De vouchers zouden voor hen een extra steun in de rug zijn.

Gerelateerde artikelen

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten