De branchevereniging voor trainen & opleiden

NLQF geeft zicht op behaalde leerresultaten

FacebookTwitterLinkedIn

Belang NLQF steeds groter in krimpende markt

Maarssen, oktober 2012 Tijdens de startconferentie van het NLQF werd duidelijk dat het Nederlandse Kwalificatiekader NLQF steeds belangrijker wordt. Het NLQF laat in één oogopslag zien tot welk niveau een bepaalde training of opleiding leidt. In de onlangs verschenen marktmonitor van VETRON werd duidelijk dat er meer dan ooit behoefte bestaat aan het inzichtelijk maken van het resultaat van opleiden, trainen en coachen. En daarvoor zorgt het NLQF. Het biedt werknemers de kans om te laten zien welke kwalificaties zij hebben behaald. Dit voorkomt dat een werknemer twee keer dezelfde opleiding volgt. Ander groot voordeel is dat de verschillende diploma’s onderling te vergelijken zijn.

Opleiden is de beste bescherming tegen werkeloosheid

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO en vanaf het begin betrokken bij het NLQF): “Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door behaalde kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Voor werknemers vergroot het de kansen op de (Europese) arbeidsmarkt doordat duidelijk is op welk niveau iemand is opgeleid. Dat helpt bij het vinden van een baan en bij de verdere ontwikkeling van de loopbaan. Het NLQF levert daarmee een bijdrage aan het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun arbeidzame leven. De voortdurende ontwikkeling van mensen en organisaties wordt gestimuleerd, wat een positieve impuls geeft aan concurrentiekracht. Door de samenhang EQF/NLQF wordt op nationaal en Europees niveau de arbeids- en studentenmobiliteit bevorderd. Het is niet voor niets dat opleiden de beste bescherming is tegen werkeloosheid.”

Het NLQF biedt transparantie

Rick de Rijk (bestuurslid VETRON): “Er is grote behoefte aan het inzichtelijk maken van het resultaat van opleiden, trainen en coachen. Bedrijven zijn hier allemaal op één of andere manier mee bezig zijn, maar er is gebrek aan meetinstrumenten en systemen die werkelijk het resultaat van opleidingen inzichtelijk maken. Het NLQF vervult hierin een belangrijke rol. Het helpt bovendien om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. De NRTO stimuleert de private opleiders die lid zijn om hun opleidingen in te schalen in het NLQF zodat duidelijk is tot welk kwalificatieniveau wordt opgeleid. Maar nog veel belangrijker is dat werkgevers en werknemers er zelf om gaan vragen. Dan pas is NLQF echt een succes.”

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er € 3,2 miljard omgaat in deze markt. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten