De branchevereniging voor trainen & opleiden

ROA beleidsrapport: Levenslang leren en competentie-ontwikkeling

FacebookTwitterLinkedIn

Recentelijk verscheen het beleidsrapport ‘’Levenslang leren en competentie-ontwikkeling’’, uitgebracht door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In het beleidsrapport, dat onderdeel uitmaakt van het NRO project ‘Levenslang leren en competentieontwikkeling’, wordt antwoord gegeven op de volgende twee vragen:

  • Over welke competenties moet de (vergrijzende) Nederlandse beroepsbevolking beschikken?
  • Hoe kan scholing en het informeel leren dat daarvoor nodig is worden gestimuleerd?

Een opvallende constatering uit het rapport is dat er een harde kern van ruim een kwart van de werkenden is die nog nooit een cursus gevolgd heeft in zijn/haar loopbaan. Dit betreft voornamelijk laagopgeleiden.
Als drie belangrijkste beleidsaanbevelingen geven de onderzoekers de volgende dingen mee:

  • De rol van de werkgever. Niet elke werknemer schoolt uit zichzelf. Met name voor laagopgeleiden is het aanbieden van scholing alleen niet voldoende. Werkgevers moeten hun medewerkers stimuleren zich te scholen door voor hen inzichtelijk te maken waarom een leven lang ontwikkelen belangrijk is voor hen.
  • Individuele leerrekeningen of scholingscheques. Individuele leerrekeningen of scholingscheques kunnen gunstig uitwerken voor werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hierbij is het wenselijk dat de leerrekening of scholingscheque ruime bestedingsmogelijkheden heeft.
  • Een leerrijk werkklimaat. Alleen een regeling is niet voldoende om scholingsdeelname te stimuleren. Er is een cultuuromslag nodig, naar een leercultuur waarin werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de sterk toegenomen noodzaak tot een leven lang ontwikkelen.

Het hele rapport kunt u hier lezen.

NRTO pleit al jaren voor een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt waarin iedereen een keer per vijf jaar recht heeft op een persoonlijke arbeidsmarktscan en iedereen een individuele leerrekening krijgt. Werkenden en werkzoekenden tot mbo 4 zouden extra ondersteund moeten worden.
NRTO ziet in dit beleidsrapport steun voor deze voorstellen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten