De branchevereniging voor trainen & opleiden

Onderzoek: naar een EVC met meer slagkracht op de arbeidsmarkt

FacebookTwitterLinkedIn

In januari verscheen het onderzoek ‘Naar een EVC met meer slagkracht op de arbeidsmarkt’. Dit is een customer journey onderzoek dat op verzoek van de EVC Adviesraad is uitgevoerd en mede mogelijk is gemaakt door de ministeries SZW, OCW en EZK.

In het onderzoek, dat is toegespitst op de zorg- en bouwsector, staat de klantreis van EVC-deelnemers en werkgevers centraal. Op basis daarvan zijn pluspunten van EVC en barrières in kaart gebracht en zijn er vijf actielijnen gedefinieerd.

Pluspunten voor werknemers aan EVC zijn onder andere dat EVC hen helpt hun baan te behouden. EVC maakt inzichtelijk wat iemand kan en dat is goed voor het zelfvertrouwen van werknemers. Ook maakt EVC het mogelijk tot een nieuwe branche toe te treden (zij-instroom). Pluspunten voor werkgevers zijn onder andere dat mensen snel inzetbaar zijn door EVC en dat ze een groter aanbod aan mensen hebben in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Barrières die beide partijen ervaren hebben betrekking op de waarde van het EVC-certificaat en de onderwijsstandaarden. Verder is een barrière voor werknemers dat het EVC-traject zwaar is (portfolio vullen, controle door examencommissie etc.) en voor werkgevers dat het veel van hen vraagt in de vorm van tijd en geld.

In het rapport zijn vijf actielijnen geformuleerd om de genoemde barrières op te lossen. NRTO ondersteunt de toegevoegde waarde van EVC . Ria van ’t Klooster: Een bewijs of certificaat van wat iemand kan is een prachtig instrument voor werkzoekenden, werkenden en hun werkgevers. Het helpt mensen bij het vinden van een baan of het maken van een loopbaanstap.
Hiervan zijn ook prachtige voorbeelden aanwezig zie onze EVC brochure. Samen met onze EVC-leden gaan we aan de slag met deze acties en hebben we de eerste stappen daartoe al gezet. Zo is er recentelijk namens alle erkende EVC-aanbieders een statement aangeboden aan VNO-NCW waarin de inzet en inspanning van de aanbieders uiteen gezet is.

    De vijf actielijnen in het kort:

  • Een sneller en makkelijker EVC-traject
  • De civiele waarde van EVC vergroten
  • Relevante standaarden voor werknemers met werkervaring
  • De bekendheid en gebruik van EVC vergroten
  • EVC als onderdeel van leren en ontwikkelen

  • Het gehele onderzoek kunt u hier lezen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten