De branchevereniging voor trainen & opleiden

BLOG: Nederland bij Europese top wat betreft Leven Lang Leren

FacebookTwitterLinkedIn

geschreven voor Jelle van Ophoven, beleidsmedewerker Leven lang Ontwikkelen NRTO

We kunnen weer zonder schaamte de grens over! En nee, dat komt niet enkel door de recente prestaties van ons nationale voetbalelftal. Want daar waar Nederland voetballende landen als Frankrijk en Duitsland achter zich weet te houden, lukt dat ook wat betreft scholing onder volwassenen, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS.

1,7 miljoen mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 65 jaar hebben in 2017 enige vorm van scholing gehad, waarvan meer dan 1,4 miljoen mensen dit volgenden bij een private aanbieder. Private aanbieders verzorgen daarmee 86% van het benutte aanbod. De totale deelname van 1,7 miljoen mensen betekent dat 19% van de volwassenen ofwel een formele opleiding heeft gevolgd, ofwel een training of cursus. Tien jaar geleden was dit nog 16%. Er is dus een groeiende trend in deelname aan Leven Lang Leren in Nederland, wat een goede en ook noodzakelijke ontwikkeling is. Het up-to-date houden van kennis en bijscholen van vaardigheden wordt alsmaar belangrijker, zo betoogde ook de WRR al eens.

Europees gezien behoort Nederland wat het volgen van opleidingen en trainingen betreft tot de top. Enkel de drie Scandinavische EU-landen (Zweden, Finland en Denemarken) kunnen hogere deelnemersaantallen overleveren. Frankrijk maakt achter Nederland de top vijf compleet. Over de gehele EU gaat het nog niet goed genoeg met de deelname aan opleidingen en cursussen onder volwassenen. De doelstelling is een gemiddelde deelname van 15% per 2020, echter ligt dit aantal momenteel pas op 11%.

Wat type opleidingen betreft zijn er duidelijk twee extremen. Aan de ene kant worden er veel opleidingen en cursussen gevolgd die maximaal een week duren (23% over 2017). Daarnaast worden er relatief veel opleidingen gevolgd van drie jaar of langer, specifiek door jongvolwassenen tussen de 25 en 30 jaar. Dit zijn hoofdzakelijk formele, bekostigde opleidingen.

Klik hier voor de publicatie naar een lerende economie.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten