De branchevereniging voor trainen & opleiden

Keuze voor techniek stabiliseert. Stevige en samenhangende aanpak nodig

FacebookTwitterLinkedIn

Op maandag 20 mei is de ‘Dutch Technology Week 2019’ van start gegaan. De week waarin heel Nederland techniek beleeft en ervaart. Eén van de events tijdens deze week is de Jaarconferentie Techniekpact bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Tijdens de conferentie is ook de techniekpact Monitor 2019 gepresenteerd. Uit deze monitor blijkt dat het aandeel studenten dat kiest voor techniek stabiliseert en niet meer groeit. Dit bevestigt de noodzaak voor een meer samenhangende aanpak voor het stimuleren van jongeren en werkzoekenden voor de techniek.

Ria van ’t Klooster (directeur van de NRTO) is het hier mee eens: ‘Het is noodzakelijk om de keuze voor techniekstudies te blijven stimuleren. Techniek en technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op ons leven. De ontwikkelingen gaan snel. Door initiële scholing maar ook door omscholing en bijscholing van mensen met een technische affiniteit zorgen we voor voldoende vakmensen. Dat is ook wat wij doen bij de Alliantie Samen werken voor werk waar de NRTO onderdeel van uitmaakt. Daarbij is de impact van nieuwe technologie zo groot dat vakmensen naast technische kennis ook over andere competenties moeten beschikken om inzetbaar zijn te zijn en te blijven. Denk aan competenties als samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Private opleiders leveren zo een bijdrage aan het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt.’

Het techniekpact en de NRTO
De NRTO committeerde zich in 2013 aan het Techniekpact. Op 18 april 2016 werd een geactualiseerde versie van het Techniekpact vastgesteld. De NRTO en private opleiders blijven zich inzetten voor het opleiden van vakkrachten in de techniek en het ontwikkelen van hun competenties. Het Techniekpact bevat afspraken over en acties voor het opleiden van meer technisch talent en het aantrekkelijker maken van werken in de techniek. De afspraken en acties uit 2013 zijn in samenspraak met alle betrokken partijen geactualiseerd en aangevuld. In het Techniekpact 2020 zijn alle acties ondergebracht in twaalf doelen. Deze twaalf doelen bieden voor alle betrokken partners de basis om de komende jaren gericht acties op te zetten en te starten, resultaten te boeken en verdere samenwerking te realiseren.

Meer weten?

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten