De branchevereniging voor trainen & opleiden

IPV Training & Advies, Language Institute Regina Coeli en UNI-Learning ontvangen het NRTO-keurmerk

FacebookTwitterLinkedIn

Trainingsbureau IPV Training & Advies, Language Institute Regina Coeli en e-learningaanbieder UNI-Learning ontvangen op 7 juli 2016 als eerste private opleiders het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat IPV Training & Advies, Taleninstituut Regina Coeli en UNI-Learning voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kunnen deze aanbieders aantonen dat zij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Alle leden van de NRTO moeten voor het eind van 2016 voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk.


Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.


Impuls voor kwaliteit en transparantie op de opleidingenmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft behoefte aan een kwalitatief goed onderwijs-, trainings-, EVC-, en examenaanbod. Want de noodzaak van een leven lang leren groeit voor werkenden en werkzoekenden. Daarom heeft de NRTO samen met zijn leden en in afstemming met zijn stakeholders het NRTO-keurmerk ontwikkeld. Het NRTO-keurmerk geeft de kwaliteit van het private onderwijsaanbod een impuls en vergroot de transparantie op de opleidingenmarkt.


Meer informatie

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten