De branchevereniging voor trainen & opleiden

EVC werkbezoek Waternet

FacebookTwitterLinkedIn

EVC werkbezoek Waternet

Woensdag 19 juni organiseerde de NRTO in samenwerking met EVC-aanbieder Bureau STERK een werkbezoek om medewerkers van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken, SER, vakbeweging en EVC-adviesraad de meerwaarde van EVC te laten ervaren. EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties en levert inzicht op in waar iemand staat op de arbeidsmarkt en over welke kennis, vaardigheden en competenties iemand beschikt. Dit werkbezoek vond plaats bij Waternet in Amsterdam. Waternet is een waterbedrijf dat in en rond Amsterdam zorgt voor veilig, schoon en voldoende (drink)water. Binnen het bedrijf zijn er verschillende EVC-deelnemers.

Directeur van Waternet, Renze van Houten, hield tijdens zijn presentatie een pleidooi voor vakmanschap en de waardering daarvan. ‘’Als ik een dag niet op m’n plek ben, gaat het werk wel door. Zijn mensen als René en Deler (EVC-kandidaten bij Waternet) er een dag niet, dan ligt het werk stil. Waternet draait op vakmanschap. EVC maakt duidelijk wat iemand al kan, maakt duidelijk welk vakmanschap iemand al beheerst. EVC helpt bij het waarderen, erkennen en bevestigen van de kwaliteiten van mensen. Dat zorgt voor vertrouwen, motivatie en meer leervermogen. Zonder vakmanschap, vertrouwen en geloof in de medewerkers, zou Waternet niet draaien. EVC is daarom van grote waarde binnen Waternet.”

Die meerwaarde werd goed duidelijk door de persoonlijke verhalen van medewerkers. Twee medewerkers gaven aan na hun EVC-traject door te zijn gegaan met een opleiding. Twee andere medewerkers vertelden dat het EVC-traject hen in staat stelt om, met de juiste begeleiding erbij, al werkend dingen te leren en verworven competenties aan te tonen. De goede begeleiding vanuit Waternet, Bureau STERK en het ROC in Amsterdam betekenen hierin veel. Meer informatie over de EVC aanpak bij Waternet vindt u in dit filmpje

Een visie van de directie op ontwikkeling van medewerkers, een ondersteunende leidinggevende en zelf bereid zijn te werken aan je ontwikkeling zijn succesfactoren van EVC. Een bedrijf moet ervoor openstaat om te investeren in zijn werknemers en werknemers moeten op hun beurt de motivatie en de wil tonen aan hun ontwikkeling te werken. Waternet is een voorbeeld van een bedrijf waar dit succesvol gebeurt. Een voorbeeld dat Gertrud van Erp graag verder wil vertellen. ‘’Wij gaan andere werkgevers stimuleren door dit verhaal te verspreiden. Ik ben diep onder de indruk van wat hier gebeurt, medewerkers krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen.’’

Brigid Claassen van het ministerie van Sociale Zaken gaf aan dat het voorbeeld goed past in een campagne van SZW omtrent leven lang ontwikkelen. Vanaf 2021 komen er vouchers van €1000 tot €2000 euro die werkenden ook kunnen besteden aan EVC. In deze brief op pagina 5 wordt daarnaar verwezen. Aanwezige vakbonden tijdens het werkbezoek pleiten voor opname van EVC in de cao’s, aanwezige EVC-aanbieders voor goede afspraken tussen EVC-aanbieders en mbo- en hbo-instellingen zodat een werkende die met zijn certificaat een opleiding wil volgen zijn EVC meteen verzilverd ziet worden in vrijstellingen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten