De branchevereniging voor trainen & opleiden

ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid aanvragen vanaf 19 september

FacebookTwitterLinkedIn

Vanaf 19 september is het mogelijk om via het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidieaanvraag in te dienen om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Deze subsidie valt onder de regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren (ESF 2014-2020)’. O&O-fondsen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen een aanvraag doen. Het aanvraagtijdvak begint op 19 september 2016 en eindigt op 28 oktober 2016.


Werknemers zullen steeds langer door moeten werken en de gemiddelde leeftijd van hen stijgt. De ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid.

Subsidie aanvragen bij Agentschap SZW

O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De subsidie is aan te vragen via het subsidieportaal van Agentschap SZW. Voor dit eerste tijdvak heeft het kabinet € 12,5 miljoen uit het ESF opzij gezet.

ESF-subsidie voor werkgevers

Het ESF heeft als taak om de sociale en economische samenhang in Europa te versterken. Voor de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een totaalbudget van € 84 miljard. Nederland ontvangt hiervan in deze periode van zes jaar een bedrag van € 507 miljoen. De regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’ is slechts één onderdeel waarvoor ESF steun biedt. Een vergelijkbare subsidiemogelijkheid is de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Deze regeling is bestemd voor werkgevers. Bedrijven en instellingen kunnen tussen 14 november en 25 november subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen.


Bron: HR Rendement


Meer informatie

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten