De branchevereniging voor trainen & opleiden

Eerste NRTO leden hebben hun opleiding laten inschalen in NLQF

FacebookTwitterLinkedIn

NLQF
Nederland werkt aan een Nationaal Kwalificatie Kader (NLQF) dat gekoppeld wordt aan het European Qualification Framework EQF LLL. NLQF bevordert de inzetbaarheid van medewerkers in alle mogelijke functies en op alle mogelijke niveaus. Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk om het niveau van diploma’s en certificaten te vergelijken. Diploma’s en certificaten kunnen ook internationaal worden vergeleken.

NLQF en NRTO
De NRTO is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het NLQF. In februari 2012 is het NCP NLQF gestart en is het mogelijk om opleidingen in het schalen in het NLQF. Het is vanaf die datum ook mogelijk om een aanvraag te doen om een non formele kwalificatie in te laten schalen. De NRTO is nauw betrokken geweest bij de procedure om non formele opleidingen in te laten schalen. Via de website van het NCP, vindt u meer informatie over het NLQF.

Eerste opleidingen ingeschaald
De eerste leden van de NRTO hebben hun opleiding laten inschalen in het NLQF. De ABN AMRO, Gooiconsult en NIBE-SVV hebben een accreditatie op NLQF 6 ontvangen voor een leergang. Ook de opleidingen van het Huisdier Kennis Instituut en ENVOZ zijn ingeschaald op NLQF niveau 3. U kunt het register raadplegen. Meerdere NRTO leden zijn reeds bezig met de inschaling van een opleiding.

NCP NLQF organiseert bijeenkomsten
Om de toegevoegde waarde van het NLQF meer bekendheid te geven onder werkgevers, organiseert NCP NLQF bijeenkomsten speciaal voor werkgevers Voor meer informatie over deze bijeenkomst ‘Duurzaam inzetbaar met het NLQF’ klik hier.

NRTO organiseert een bijeenkomst voor haar leden
Op 16 januari 2014 organiseert de NRTO voor haar leden een bijeenkomst over het NLQF, EVC en ECVET en dan met name de verbinding tussen deze drie onderwerpen. Hierbij zal zowel het ministerie van OCW als de projectleider ECVET als het Kenniscentrum EVC aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen we met u kijken naar de kansen van de verschillende instrumenten en zullen we ook nadrukkelijk kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. ABN AMRO zal vanuit werkgeversperspectief aangeven waarom zij een interne leergang heeft laten inschalen. Voor meer informatie klik hier.

De bijeenkomst op 16 januari is alleen toegankelijk voor leden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten