De branchevereniging voor trainen & opleiden

Duurzame inzetbaarheid belangrijke doelstelling voor HR in 2018

FacebookTwitterLinkedIn


Digitale technologieën volgen elkaar snel op. Het gevolg is dat de benodigde vaardigheden en kennis van medewerkers snel veranderen, waardoor duurzame inzetbaarheid hoog op de HR-agenda staat. Organisaties investeren steeds meer in het verkrijgen en behouden van goed geschoold personeel en in het bieden van goede ontwikkelmogelijkheden. Deze trend zal in 2018 alleen maar toenemen.

Dat blijkt uit onderzoek van Studytube naar de leerdoelstellingen voor 2018 van de HR- en/of L&D-afdeling. Tachtig organisaties uiteenlopend van grootte en branche zijn gevraagd waarom investeren in opleiding en ontwikkeling voor hen belangrijk is. Uiteindelijk zijn zeven trends geformuleerd, waaronder het duurzaam inzetbaar maken en houden van medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid door persoonlijke ontwikkeling
Om een hoog verloop van overbodige medewerkers tegen te gaan, zijn bij- en omscholing belangrijke thema’s. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de organisaties het belang van duurzame inzetbaarheid inziet, al heeft minder dan 10% concrete doelstellingen geformuleerd.

Het omgaan met gebrekkige arbeidsmobiliteit en moeizame plaatsing van medewerkers, kent twee uitdagingen: enerzijds het veranderen van de mentaliteit van medewerkers en anderzijds het bieden van de juiste infrastructuur voor bij- en omscholing.

Leren stimuleren door mentaliteitsverandering
De uitdaging voor organisaties ligt in medewerkers laten inzien dat continue persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk is om op de arbeidsmarkt mee te komen. Hier is een verandering in de mentaliteit van alle medewerkers voor nodig. Opvallend is dat de jongere generaties van nature flexibeler met hun functie en werkzaamheden om gaan, terwijl de oudere generaties terughoudender zijn met doorlopend ontwikkelen. Voor hen dient een training van origine om hun huidige functie beter uit te kunnen oefenen.

Infrastructuur creëren die leren stimuleert
Hoewel de verantwoordelijkheid voor de mentaliteitsverandering voor een belangrijk deel bij de medewerkers ligt, ligt de verantwoordelijkheid voor het scheppen van de randvoorwaarden om continu leren te stimuleren bij de organisaties. Organisaties merken dat de huidige infrastructuur niet altijd de juiste middelen meer biedt en investeren in toenemende mate in nieuwe oplossingen.

Benieuwd naar de andere zes trends in de leerdoelstellingen van organisaties?
Download dan hier het gratis Trendrapport Leerdoelstellingen 2018.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten