De branchevereniging voor trainen & opleiden

Digitalisering geeft werkenden betere kansen op de arbeidsmarkt

FacebookTwitterLinkedIn

Woensdag 3 juli was de NRTO aanwezig bij de presentatie Arbeidsmarktonderzoek ICT bij de SER dat georganiseerd werd door CA-ICT (opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT). In het onderzoek wordt gekeken naar de verwachte gevolgen van de digitale technologische ontwikkelingen op sectoren, organisaties, werk en werknemers en naar de effecten van technologische verandering op de vraag naar specifieke beroepen en vaardigheden en de implicaties voor werknemers daarvan. Het onderzoek is een positieve noot in het debat dat veelal gedomineerd wordt met angst voor de gevolgen van technologische ontwikkelingen.

Hoewel het onderzoek niet ontkent dat technologische ontwikkelingen ervoor gaan zorgen dat banen verdwijnen, benadrukken de onderzoekers dat er ook veel nieuwe banen bij gaan komen. Zo bleek bijvoorbeeld dat er voor 93% van alle werkenden overstapmogelijkheden zijn naar een andere functie met een stabieler vooruitzicht, wanneer hun eigen functie bedreigd wordt door digitalisering. Gemiddeld genomen heeft een individu (man en vrouw) 24 overstapopties. Voor 7% van de werkenden geldt dat er geen ander beroep is gevonden. Voor deze groep is inclusief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk. Verder liet het onderzoek zien dat ICT-ontwikkelingen zich niet alleen beperken tot de technieksector, maar een integraal onderdeel gaan worden van het werk in alle sectoren. Naast dat dit de houdbaarheid van kennis en vaardigheden korter maakt, zorgt dit er ook voor dat de vraag naar digitale vaardigheden en soft skills steeds meer gaat toenemen. Eén van de conclusies van het onderzoek was dan ook dat leven lang ontwikkelen de norm moet worden in een steeds dynamische wordende arbeidsmarkt.

De NRTO wijst al jaren op het belang van een leven lang ontwikkelen en de bewustwording bij mensen die daarvoor nodig is. Veel mensen beginnen te laat met zichzelf ontwikkelen, voelen de urgentie niet en/of hebben geen idee waar ze staan met hun kennis en vaardigheden. Hier ligt niet alleen een rol voor de overheid, maar voor ons allemaal. Tijdens de bijeenkomst werd dan ook opgeroepen om samen te werken over de grenzen van de sectoren heen. ‘De investering in en ontwikkeling van mensen moet centraal staan’, aldus Ron de Mos, voorzitter van CA-ICT. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, benadrukte het belang van goede randvoorwaarden om mensen in beweging te krijgen. Er moet een goede infrastructuur komen op het gebied van leven lang ontwikkelen, zodat mensen weten wat er allemaal mogelijk is. Het is tijd voor actie, anders komen we er niet.

Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd, een kwalitatief deel en een kwantitatief deel. Klik hier voor het eindrapport van het kwalitatieve deel en klik hier voor het eindrapport van het kwantitatieve deel. Een samenvatting van de twee rapporten vindt u hier.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten