De branchevereniging voor trainen & opleiden

Dankzij motie blijft de subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd

FacebookTwitterLinkedIn

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is blij dat de subsidieregeling praktijkleren in elk geval tot 2023 gehandhaafd blijft. Tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs Cultuur en wetenschap heeft de Tweede Kamer een motie van het Kamerlid Tielen aangenomen die de minister vraagt de subsidieregeling tot 2023 vast te leggen. De NRTO heeft in de afgelopen periode net als publiek onderwijs, SBB, werkgevers- en vakbonden gewezen op de desastreuse gevolgen die de bezuiniging zou hebben, waaronder het verdwijnen van tienduizenden leerbanen, en zich ingezet voor het behoud van de subsidieregeling praktijkleren in het mbo.

Ontzettend goed nieuws dat de subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd’
Woordvoerder mbo voor de VVD Zohair El Yassini die recent op werkbezoek was bij NRTO-lid Fotovakschool reageert verheugd op het nieuws dat de subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd. ‘Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk. Leren doe je het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vinden we het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming. Even leek deze regeling weg te vallen, maar dat was voor ons onacceptabel. Met dank aan steun uit het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen inzetten voor het behoud van de regeling, en met succes!

Het schrappen van of het korten op deze regeling zou tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, en met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student – gemiddeld €12.000 per jaar – het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders, aldus de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘De BBL-route is voor veel jongeren en volwassenen de manier om hun diploma te halen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd blijft’.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten