De branchevereniging voor trainen & opleiden

Brede maatschappelijke alliantie pleit voor aanpassing inburgeringsbeleid

FacebookTwitterLinkedIn

‘Geef de regie op inburgering aan gemeenten’

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Aanbieders van inburgeringsopleidingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten pleiten in een pamflet voor een effectiever inburgeringsbeleid. In dit pamflet roepen ze de nieuwe regeringscoalitie op om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen. NRTO is een van de ondertekenaars van dit pamflet.

Ria van ’t Klooster: ‘De regie moet terug naar de Gemeenten. Gemeenten kunnen met de taalaanbieders afspraken maken over maatwerk, duale trajecten en taallessen die goed te combineren zijn met werk. Deze aanpak sluit aan bij de uitkomsten van het rapport van de Algemene Rekenkamer.’

Het pamflet vindt u hier.

Eerder verschenen:
NRTO omarmt aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten