De branchevereniging voor trainen & opleiden

Bedrijfsleven vraagt steeds meer om online leeroplossingen

FacebookTwitterLinkedIn

Minister Bussemaker pleit voor meer online leren in het hoger onderwijs. Maar zij stelt tegelijkertijd vast dat het totale aanbod van open en online hoger onderwijs nog zeer beperkt is. Voor een leidende rol op dit gebied moeten de hoger onderwijsinstellingen in beweging komen. Ook vanwege de ambities op het gebied van leven lang leren en de kenniseconomie. De minister kondigt daarom voor volgend jaar een strategische agenda aan. Vandaag bespreekt zij haar ideeën met de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer.

Het bedrijfsleven staat ondertussen niet stil. Uit NIDAP onderzoek (2014) blijkt dat online leren binnen het bedrijfsleven al is doorgebroken. Meer dan de helft van de grote bedrijven past online leren reeds toe. Er worden op dit moment zelfs al meer klassikale opleidingen gevolgd in combinatie met dan zonder online leervormen. Ook volgens de brancheorganisatie voor private opleiders, de NRTO, spelen de meeste commerciële opleiders al goed in op de behoefte van werknemers en werkgevers aan meer [online] leren. Volgens Ria van’t Klooster, directeur van de NRTO is er heel veel geïnnoveerd door aanbieders van opleidingen, zowel door private hogescholen, mbo instellingen als aanbieders van cursorisch onderwijs. Bedrijven besparen hierdoor op de verletkosten en kunnen resultaten van deelnemers beter volgen. Ook voor de deelnemers is online leren interessant, aangezien zij de opleiding beter kunnen inpassen in werk en privéleven.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten