De branchevereniging voor trainen & opleiden

Aanvragen lidmaatschap en toelatingscriteria

Wilt u lid worden van de NRTO, heeft u affiniteit met onze doelstellingen en kunt u voldoen aan de toelatingscriteria? Dan kunt u het lidmaatschap aanvragen door onderstaande formulieren in te sturen.

Het lidmaatschap aanvragen:

U kunt het lidmaatschap aanvragen door inzending van:

  • een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
  • een ingevuld en ondertekend formulier contributiegroepen inclusief de meest recente accountantsverklaring;
  • een Uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • de meest recent gedeponeerde jaarrekening. Indien u niet verplicht bent om uw jaarrekening te deponeren, dient u de meest recente interne jaarrekening te overleggen

Het NRTO-keurmerk verwerven

Het bezit van het NRTO-keurmerk is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de NRTO. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Ieder lid van de NRTO moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Nieuwe leden hebben na de bevestiging van hun lidmaatschap zes maanden de tijd om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk.

Lees meer over het NRTO-keurmerk


Behandeling van de aanvraag

Na ontvangst van de gevraagde documentatie wordt op het afgeschermde gedeelte van de website van de NRTO melding gemaakt van de aanvraag. Gedurende vier weken kunnen leden van de NRTO kennis nemen van de aanvragen en hierop reageren. Gelijktijdig met de vermelding op het besloten deel van de website wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie kwaliteitshandhaving van de NRTO. Deze commissie toetst de aanvraag op de toelatingscriteria. Als de commissie Kwaliteitshandhaving hier reden toe ziet, kan zij besluiten het aspirant-lid om nadere informatie te vragen of uit te nodigen voor een nadere toelichting. De commissie Kwaliteitshandhaving brengt vervolgens advies uit aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de NRTO beslist of het lidmaatschap wordt verleend.De aanvragende partij wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van het bestuur.

Het verzoek tot lidmaatschap bedraagt ongeveer vier weken vanaf het moment dat de aanvraag op de website geplaatst is tot het moment dat het besluit kan worden meegedeeld. Uitzondering hierop is indien de commissie aanleiding ziet om nadere informatie in te winnen.