De branchevereniging voor trainen & opleiden

Informatie voor VCA-opleiders

SSVV
Ook SSVV neemt maatregelen vanwege het coronavirus.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.

Op de website van SSVV staat meer informatie over onderstaande onderwerpen.
Certificatie
Opleiding en examinering
Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register
Overige maatregelen
Klik hier voor meer informatie van SSVV.

Op de website van VCA staat een overzicht van veelgestelde vragen.
Deze vragen hebben betrekking op:
Opleidingen en examens
Geldigheid van diploma’s en dispensatie
Voldoen aan de VCA-eisen
Certificatie

Heeft u vragen die nog niet beantwoord zijn, mail deze naar info@nrto.nl