Ikblijfleren.nl

Kies voor kwaliteit! Kies voor opleiders met het NRTO keurmerk

Kies voor kwaliteit! Kies voor een aanbieder met het NRTO-keurmerk

Op ikblijfleren.nl kunt u eenvoudig zoeken naar een opleiding, training, examen of EVC-traject die voldoet aan uw wensen. Vind de activiteit die bij u past door middel van filters en zoekfuncties. Ook kunnen opleidingen en trainingen eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Zo krijgt u snel en duidelijk inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen het aanbod.

Op ikblijfleren.nl staan al meer dan 200 aanbieders met meer dan 15.000 verschillende opleidingen. Naast opleidingen waar direct voor kan worden ingeschreven bij de betreffende opleider, faciliteert ikblijfleren.nl ook inzicht in maatwerkopleiders, EVC-aanbieders, Exameninstituten, en E-learning abonnementen.

Ikblijfleren.nl staat voor kwaliteit, transparantie en gemak

Op ikblijfleren.nl staan alleen betrouwbare aanbieders die het NRTO-keurmerk hebben behaald. Hiermee zijn deelnemers ook verzekerd van de acht zekerheden van het keurmerk. Klikt hier voor meer informatie over het NRTO-keurmerk. Door ikblijfleren.nl zijn alle opleiders met een kwaliteitskeurmerk op één online toonbank te vinden.

Leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en hanteren voorwaarden die zijn afgestemd met de Consumentenbond. Tevens onderschreven leden van de NRTO de gedragscode.

Vragen, suggesties en/of ideeën? Laat het ons weten!

De website ikblijfleren.nl is constant in ontwikkeling. Heeft u suggesties, vragen en/of ideeën laat het ons weten! Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie en uw ervaringen. U kunt uw reactie mailen naar: gids@nrto.nl

ikblijfleren.nl gaat uit van de klant, biedt kwaliteit, kwantiteit en is kosteloos

ikblijfleren.nl is een initiatief van de NRTO, de brancheorganisatie voor trainen en opleiden

 

Lid worden van de NRTO.

Lees meer over het (aanvragen van het) NRTO-lidmaatschap

Het NRTO-keurmerk behalen

Lees meer over (behalen van) het NRTO-keurmerk

Verzoek om aansluiting

U kunt uw verzoek indienen via het inschrijfformulier

Bel ons op 030-2673778
of per e-mail: 
lidmaatschap@nrto.nl

Bel ons op 030-2041144
of per e-mail: 
keurmerk@nrto.nl

Bel ons op 030-2041145
of per e-mail: 
gids@nrto.nl