De branchevereniging voor trainen & opleiden

Voorlichting over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF (online) 4 juni 2020

   04/06/2020

10:00-12:00

   Online

FacebookTwitterLinkedIn

Op donderdag 4 juni 2020 (10.00 – 12.00 uur) is er een voorlichting over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in de vorm van een Webinar. Deze voorlichting is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). Het Webinar gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Doelgroep
De voorlichting is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan contractpoten van roc’s of hogescholen, particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Wat kunt u verwachten?
• Kennismaking/toelichting NLQF
• Inspirerend praktijkverhaal van Carla Stam van OPPstap over inschaling in het NLQF en wat dat o.a. betekent voor arbeidsmobiliteit
• NLQF-procedure

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier.
U ontvangt na aanmelding een uitnodiging met link om aan het Webinar deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien in het Webinar, dan ontvangen we die graag bij aanmelding (en uiterlijk voor maandag 2 juni). U kunt deze mailen naar cstrik@ncpnlqf.nl.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten