De branchevereniging voor trainen & opleiden

Uitnodiging Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 19 september 2019

   19/09/2019

10.00 - 12.30 uur

   Utrecht

Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9

FacebookTwitterLinkedIn

Op donderdag 19 september 2019 (10.00 – 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs.

Programma
10.00 – 10.05 uur: Welkom – Tijs Pijls

10.05 – 10.30 uur: Kennismaking, toelichting NLQF – Tijs Pijls

10.30 – 11.00 uur: Ziekenhuis Bernhoven vertelt over de inschaling van de kwalificatie Leiderschap en ontwikkeling voor regieverpleegkundigen – Sjan van Rosmalen

11.00 – 11.15 uur: Pauze

11.15 – 12.00 uur: Rondetafelgesprekken over leven lang ontwikkelen en de rol die het NLQF daarin kan spelen:
Wat is de meerwaarde van NLQF voor uw organisatie en kandidaten/klanten?
Wat is er nodig om te gaan voor NLQF?

12.00 – 12.30 uur: Presentatie over de NLQF-procedures door consultants van het NCP NLQF – Sandra Wagemakers/Jessica Tadema en Esther Murre

Plaats
De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 september 2019 (10.00 – 12.30 uur) bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor de liefhebbers zijn er broodjes na afloop.

Meer informatie en aanmelden
Zie voor meer informatie.
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier.

Wat is het NLQF?
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Het NLQF maakt het niveau van door de overheid gereguleerde kwalificaties (de zgn. formele kwalificaties) en niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (de zgn. non-formele of private kwalificaties) met elkaar vergelijkbaar. De niveaus 1 tot en met 8 van het NLQF zijn gekoppeld aan de acht niveaus van het European Qualifications Framework EQF. Niveaus van NLQF-kwalificaties zijn hierdoor niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa met elkaar vergelijkbaar.

Bedrijven en private aanbieders bieden eigen opleidingen aan voor werkenden in het kader van leven lang leren en ontwikkelen. Steeds meer opleidingsinstellingen, waaronder roc’s en hogescholen, doen dit ook. Het NCP NLQF schaalt al deze kwalificaties in op verzoek en maakt ze daarmee onderling qua niveau vergelijkbaar. Het NLQF maakt het niveau van deze opleidingen voor de buitenwereld duidelijk en draagt daarmee bij aan transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt. Zodat het niveau voor werknemers en werkgevers duidelijk is!

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten