De branchevereniging voor trainen & opleiden

Online arbeidsmarkt-event Aan de slag, juist nu! 3 t/m 6 november 2020

   03/11/2020

   Online

FacebookTwitterLinkedIn


4 dagen, 4 perspectieven en meer dan 20 experts
in 5 spraakmakende webcasts

Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november organiseert de alliantie Samen werken voor werk – het samenwerkingsverband tussen de brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL – een online 4-daags arbeidsmarkt-event.

Klik hier om u aan te melden

Dinsdag 3 november, 14.15 – 14.45 uur
Kick-off-event

De impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is groot. Vanuit de alliantie Samen werken voor werk zetten wij ons in om mensen aan de slag te helpen én te houden. Dat deden wij al voor de crisis en dat doen we nu. Petra van de Goorbergh (directeur OVAL), Ria van ’t Klooster (directeur NRTO), Arend Pieterse (directeur Cedris) en Jurriën Koops (directeur ABU) gaan in op de missie van de alliantie, de toegevoegde waarde van samenwerking, de kansen én de obstakels. Natuurlijk wordt ook aan publieke partijen gevraagd naar hun mening en ervaringen.


Dinsdag 3 november, 15.00 – 16.00 uur
Het economisch perspectief
Hoe ziet het economische speelveld er nu uit, welke sectoren groeien, welke krimpen? Regionale arbeidsmarkttekorten en -overschotten zorgen ervoor dat mensen ‘over sectoren heen moeten bewegen’. Hoe gaan we ze daartoe verleiden? En wat hebben ze nodig om dat te doen? Een gedegen arbeidsmarktanalyse is de basis voor doordacht beleid, maar de ontwikkelingen zijn onvoorspelbaarder dan ooit. Toch moeten er keuzes gemaakt worden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen snel klaar gestoomd worden voor ander werk? Scholing lijkt het sleutelwoord, maar wie betaalt dat?Woensdag 4 november, 15.00 – 16.00 uur
Het strategisch perspectief

Wie wendbaar is, heeft grote kans aan het werk te blijven. Hoe vergroten we de wendbaarheid van mensen en hoe houden we dat vast? Wat is nodig om de arbeidsmarkt toekomstgericht en inclusief in te richten? Er zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden om de ‘stip’ aan de horizon voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt te bereiken. En hoe slagen we erin om al die strategische keuzes dan ‘van het papier af’ in de praktijk te brengen? Waar moeten we juist nu op inzetten? We gaan het horen aan deze tafel!

Donderdag 5 november, 15.00 – 16.00 uur
Het sociaal-maatschappelijk perspectief
Door de coronacrisis neemt de afstand tot werk voor meer mensen toe en daarmee ook de ongelijkheid. Groepen mensen dreigen buiten de boot te vallen. Er zullen duurzame loopbaanpaden ontwikkeld moeten worden voor onder meer onze schoolverlaters. Maar hoe realiseren we dat? En hoe zorgen we ervoor dat mensen met een beperking hun werk behouden? Is de oplossing te vinden in de basisbaan of moeten we veel meer denken in duurzaamheid van werk in plaats van duurzaamheid van baan?

Vrijdag 6 november, 15.00 – 16.00 uur
Het veranderperspectief

De opbrengst van de drie uitzendingen wordt op vrijdag in een ‘werksessie’ voorgelegd aan meerdere Kamerleden en aan Hans Borstlap, voorzitter van de commissie-Borstlap. Om te komen tot de nodige arbeidsveranderingen speelt de politiek een essentiële rol. In maart vinden de verkiezingen plaats. Welke plannen hebben zij om te komen tot een activerend arbeidsmarktbeleid, wat doen zij met de adviezen van de commissie-Borstlap en welke lessen uit voorgaande uitzendingen kunnen en willen zij meenemen in hun plannen?

Klik hier om u direct aan te melden!

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten