De branchevereniging voor trainen & opleiden

Digitaal Algemene Ledenvergadering NRTO 18 juni 2020

   18/06/2020

14:00

   Online

FacebookTwitterLinkedIn

Op donderdag 18 juni zal de Algemene ledenvergadering van de NRTO plaatsvinden. Uiteraard zal dit een digitale bijeenkomst via Microsoft Teams zijn waarvoor leden een uitnodiging krijgen. Circa een week voorafgaand ontvangen leden de agenda en stukken evenals de inloggegevens.

Op de agenda staan in ieder geval het aftreden van voorzitter Hans Hillen en de voordracht van Niek Jan van Kesteren. Daarnaast het lobbyoverzicht, de jaarverslagen 2019 en de introductie van nieuwe leden. Een belangrijk onderwerp is daarnaast de invloed van Corona op onze vereniging en branche.

We hopen u 18 juni online te mogen ontmoeten.

U kunt zich aanmelden via info@nrto.nl.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten