Beschikbare certificerende instelling voor combinatie audit NRTO/ Blik op Werk

U kunt contact opnemen via de contactgegevens voor het inplannen van een audit bij u op locatie.
U kunt de certificerende instelling zelf benaderen voor eventuele vragen over werkwijze en prijzen.

Audit: combinatie audit NRTO/ Blik op Werk

Kiwa Nederland
E-mail: saleshenc@kiwa.nl
Telefoon: 088 – 099 84 900
(keuzemenu sales)

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/nrto/

Kosten: 252,95 euro
(plus de kosten voor de audit Blik op Werk die u normaliter al maakt. Inclusief reis- en tijdkosten, exclusief btw).

Naast deze kosten geldt voor alle leden:
• leden in contributiecategorie 1 betalen jaarlijks 50 euro aan administratie- en registratiekosten aan de NRTO.
• leden in de andere contributiecategorieën betalen jaarlijks 350 euro aan administratie- en registratiekosten aan de NRTO.