Alles over het coronavirus en trainen en opleiden

De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. Ook in de private opleidingensector. De gevolgen zijn immers groot.

Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Op deze pagina een overzicht gericht op private opleiders, geclusterd naar onderwerp.Weet dat wij voor u klaar staan en ons uiterste best doen om u te helpen. Juist nu in deze crisistijd.

Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd

Niet overheidserkende trainingen, opleidingen, cursussen en examens

In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen weer mensen bij elkaar komen, mist de maatregelen in acht worden genomen. Zoals de 1,5 meter afstand tot elkaar houden. U kunt dit protocol daarbij gebruiken. Maar neemt u daarbij -uiteraard altijd- de wettelijke voorschriften in acht. Zoals bijvoorbeeld in de noodverordeningen vermeld staat.

Hoe organiseer jij op een veilige manier fysieke, klassikale sessies? Dat is de uitdaging in de huidige tijd!

Graag attenderen wij u op een handige Checklist met Tips die trainers en docenten helpt om op een zo veilig mogelijke manier fysieke, klassikale sessie te verzorgen. Deze checklist is een initiatief van de NRTO, Develhub en diverse partners. De praktische checklist is opgezet aan de hand van 3 momenten: Voor, Tijdens en Na de training of opleiding. En voor 3 betrokken rollen: de Opleider/Trainer, de Deelnemer en de Accommodatie. Deze checklist is een praktische vertaling van het NRTO-protocol dat eerder is verspreid en dat is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Heb je aanvullingen op deze checklist, we zien jouw reactie graag in de comments. Namens NRTO & Develhub wensen wij je een goede en veilige opleiding of training!

Dringend advies mondkapjes: effect onderwijs en training

Mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. (zie ook: rijksoverheid.nl en Regeling aanvullende mondkapjes verplichtingen covid-19).

Dringend advies mondkapjes voor trainingen

De NRTO geeft het dringene advies om de regels conform het onderwijs te volgen. In de noodverordeningen en in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 worden onderwijsinstellingen en trainingsinstellingen gelukkig steeds uitgezonderd van de groepsvorming tot maximaal 30 personen. Deze uitzondering willen we graag behouden. Na overleg met het Ministerie van Onderwijs en opleiders (die destijds betrokken zijn geweest bij het opstellen van het protocol) hebben we besloten het dringende advies om mondkapjes te dragen opgenomen in het protocol. Wat houdt dit in? Wanneer mensen lopen moet het mondkapje op. Het mondkapje kan af wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een trainer/ docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep zit/staat, maar wel bij een ronde door de trainingsruimte/lesruimte. Het meest recente protocol treft u bovenaan deze pagina.

Per 28 september extra maatregelen: uitzonderingen voor onderwijs en trainingen

U kunt de maatregelen op de website van de Rijksoverheid vinden. U ziet daarin ook onder het kopje “uitzonderingen” dat voor onderwijs en trainingen een uitzondering geldt op het nieuwe maximum voor ruimtes binnen (max 30) en activiteiten buiten (max 40). U kunt dus – met inachtneming van de regels – verantwoord doorgaan met opleiden en trainen. Wel is het belangrijk om te checken of er in uw regio aanvullende maatregelen zijn (of worden) genomen.

Per 1 juli 2020 zijn er diverse versoepelingen ingegaan

Op 1 juli zijn er diverse maatregelen versoepeld. Wel zijn er nog steeds noodverordeningen van kracht Check steeds de noodverordening van uw regio. In uw regio kan –wellicht- meer of minder mogelijk zijn. We verwachten voor 1 juni een nieuwe noodverordening naar aanleiding van de persconferentie. Neemt u bij vragen/ onduidelijk heden in uw regio contact op te nemen met de gemeente en/of veiligheidsregio waar u onder valt. Er kunnen grote verschillen zijn in wat wel en niet mag. Een overzicht van de meeste noodverordeningen per regio zijn via deze link te vinden. De model- noodverordening kunt u hier downloaden.

Verdere informatie

In het onderstaande overzicht verstrekken wij over een aantal onderwerpen meer informatie. Staat wat u zoekt hier niet tussen en/of heeft u vragen? Laat het ons weten. U kunt uw vraag mailen naar corona@nrto.nl.

(1) Algemene informatie

Algemene informatie over het coronavirus

(2) Informatie over wettelijk erkende opleidingen (VO, MBO en HO)

Het voortgezet /middelbaar onderwijs en het coronavirus

Het middelbaar beroepsonderwijs en het coronavirus

Het hoger onderwijs en het coronavirus

(3) Andere onderwerpen

Informatie voor VCA-opleiders

Vragen over inburgering

Informatie NT1 en NT2 over het Coronavirus

Mooie (online) initiatieven

Informatie over annuleringen

Vragen over bedrijfscontinuïteit en financiële regelingen

Vragen over medewerkers en het coronavirus

Mogelijkheden voor digitaal vergaderen

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies