Ledenbijeenkomst: Opleiders Talen/Inburgering- Online

Het overleg zal digitaal worden gehouden tussen 14:00 en 16:00 op woensdag 14 juni. We zullen die dag elkaar bijpraten, want er is zoals gebruikelijk vrij veel gebeurd. De volgende onderwerpen zullen in ieder geval op de agenda staan:

  • De politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de komende maanden;
  • De kortetermijnmaatregelen en de lange termijn maatregelen voor het aanpakken van het docententekort;
  • De ontwikkelingen met en bij Blik op Werk;
  • De ontwikkelingen met betrekking tot de Onderwijsroute;
  • Ontwikkelingen m.b.t. Oekraïners;
  • Gesprek met en tussen de leden: hoe staan we ervoor m.b.t. de instroom en doorstroom van inburgeraars onder de oude en de nieuwe wet.

Uiteraard is er zoals altijd ruimte voor vragen en signalen buiten de onderwerpen die op de agenda staan. Als er bepaalde zaken zijn die volgens u op de agenda horen, dan kunt u dat tot en met dinsdag 6 juni aangeven door een mail te sturen naar alainhofman@nrto.nl.

Aanmeldformulier bijeenkomst talen / Inburgering 14 juni 2023

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies