De branchevereniging voor trainen & opleiden

Private trainings- en opleidingsbureaus bundelen krachten

FacebookTwitterLinkedIn

Utrecht, 8 januari 2013 De NRTO en VETRON bundelen vanaf 1 januari 2013 hun krachten. Door deze krachtenbundeling wordt een nog sterkere en sector brede brancheorganisatie gevormd. “Er vinden grote veranderingen plaats in de trainingen- en opleidingensector. Blijven investeren in scholing is een eigen verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers en essentieel voor Nederland als kenniseconomie. Private opleiders spelen hierin een essentiële rol. Om de positie van private trainings- en opleidingsbureaus nog verder te verstevigen is één sterke brancheorganisatie nodig. Deze is er nu dan ook”, aldus Rick de Rijk (voorzitter VETRON en bestuurslid NRTO).

Private trainings- en opleidingsbureaus spelen een zeer belangrijke rol in het realiseren van de ambities die Nederland met zijn kenniseconomie heeft. Om duurzaam inzetbaar te blijven zullen mensen zich moeten blijven scholen. Private opleiders dragen inmiddels zorg voor bijna 90% van de scholing van volwassenen. Daar zitten heel grote partijen bij, maar ook kleine, gespecialiseerde instituten. “Met op maat gemaakte kwaliteitsopleidingen, die dicht op de actuele behoefte in de markt zitten, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de productiviteit van werkend Nederland en daarmee aan de slagkracht van de Nederlandse economie. Het is van groot belang dat private trainings- en opleidingsbureaus gezamenlijk dat belang uitdragen. Door deze krachtenbundeling is dit beter mogelijk”, aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,3 miljoen mensen, voornamelijk volwassenen, worden opgeleid en dat er € 3,2 miljard (2010) wordt omgezet. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.

VETRON is een vereniging van particuliere opleidings- en trainingsbureaus. De vereniging richt zich op resultaatgerichtheid en innovatie. VETRON levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, markt en kwaliteit, zowel van haar leden als van de sector als geheel en zet zich in voor belangenbehartiging van haar leden én de branche in algemene zin.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten