De branchevereniging voor trainen & opleiden

Advies Kiezen voor kwalitatief sterke leraren

FacebookTwitterLinkedIn

Onderwijs staat of valt met goede leraren. De onderwijsraad pleit in dit advies daarom voor een sterkere sturing op kwaliteit. Hij benadrukt het belang van een integrale aanpak zoals onder andere bepleit door de commissie-Rinnooy Kan. Bovendien adviseert de raad meer gebruik te maken van de mogelijkheden om (aankomende) leraren te selecteren, om de beroepsstandaard te verhogen, om professioneel schoolleiderschap te stimuleren en om in de regio samen te werken.

U kunt het advies hier downloaden

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten