De branchevereniging voor trainen & opleiden

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer bij Hoofdlijnenakkoord OCW- NRTO

FacebookTwitterLinkedIn

De aanbiedingsbrief is naar de Tweede Kamer gezonden over het hoofdlijnenakkoord dat de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Staatssecretaris Zijlstra op 13 januari 2012 hebben gesloten over het hoger onderwijs.

De NRTO-leden willen zich vanuit hun kracht en expertise op het terrein van hoger onderwijs aan volwassenen inspannen voor realisering van de ambities in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Hij wil markeren dat het een unicum is dat de private aanbieders en de overheid tot een dergelijke afspraak zijn gekomen en daar heeft hij hoge verwachtingen van.

Versterking van de kwaliteitsborging, opscholing van docenten en verruiming van het aanbod aan Associate-degreeprogramma’s zijn belangrijke componenten in dit hoofdlijnenakkoord.

U kunt hier de aanbiedingsbrief downloaden

U kunt hier het hoofdlijnenakkoord downloaden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten