De branchevereniging voor trainen & opleiden

32 nieuwe private Ad opleidingen

FacebookTwitterLinkedIn

Het advies van de Commissie Ad is binnen; alle aanvragen met een positief NVAO-oordeel zijn gehonoreerd. Dit zijn er in totaal 33, waarvan er 1 uit het bekostigd onderwijs komt en dus 32 uit het niet-bekostigd. Het aandeel van de private aanbieders in deze Ad-ronde is dus zeer groot te noemen. Hiermee laten de private aanbieders zien dat zij met de uitrol van de Ad een belangrijke positie willen innemen op de markt van onderwijs aan werkenden.

Een overzicht van de Ad aanvragen die gehonoreerd zijn:

Stichting Deeltijd Opleidingen = 4
Dirksen Opleidingen B.V. = 3
NCOI Opleidingsgroep = 5
ABC-Opleidingen = 1
NTI = 5
Markus Verbeek Praehep= 3
LOI = 12
Hanzehogeschool = 1

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten