De branchevereniging voor trainen & opleiden

leerrechten voor elke burger Onderwijs- en ondernemersorganisaties willen leercultuur ‘boost’ geven

Leerrechten het kan!

Meld u nu aan voor de NRTO-Taaltrainersdag (23-11-2019)

De taaltrainer in transitie

Facts & Figures

Leven Lang Leren, de cijfers!

Het NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk, teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Meer weten? Bekijk hier de animatie.

Samen private opleiders werken aan werk in de techniek en IT

Opleidingstrajecten in de techniek en IT

Terugblik congres Iedereen aan de slag, het gaat niet vanzelf! Alliantie Samen werken voor werk

Terugblik congres Samen werken voor werk

Facts & figures

86 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

Ruim 1,4 miljoen

deelnemers volgen een training/ opleiding

350

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, daarom zijn leden van de NRTO in het bezit van het NRTO-keurmerk. Een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.