De branchevereniging voor trainen & opleiden

VCA

Bij de NRTO kunnen alleen VCA opleiders aansluiten die voldoen aan de voorwaarden van het NRTO-keurmerk. Het keurmerk staat voor Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Taalbeheersing en veilig werken

Een belangrijke rol bij veiligheidsinstructies vormt taalbeheersing. Een handig hulpmiddel hierbij is de taalmeter. Een online instrument, waarmee binnen maximaal twaalf minuten kan worden vastgesteld of iemand moeite heeft met lezen.
Want het niet goed kunnen lezen is één van de oorzaken van ongevallen op het werk. Veel vaker dan men denkt, kunnen werknemers geen veiligheidsinstructies of procedures lezen en begrijpen. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid de handreiking Taal en Veiligheidsrisco’s laten ontwikkelen door TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Het doel van deze handreiking is het aantal bedrijfsongevallen veroorzaakt door taalproblemen aan te pakken.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten