De branchevereniging voor trainen & opleiden

MBO

Tientallen leden van de NRTO bieden wettelijk erkende MBO opleidingen aan, aan jongeren en jong volwassenen maar zeker ook aan volwassenen waar ze marktleider zijn. Deze wettelijk erkende MBO opleidingen moeten aan dezelfde eisen voldoen als bijvoorbeeld een ROC. De Onderwijsinspectie controleert (net als bij een ROC) de kwaliteit. Alle wettelijk erkende MBO opleidingen zijn terug te vinden in het creboregister.


Speciaal voor haar leden heeft NRTO een servicedocument opgesteld waarin helder staat omschreven welke delen uit de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) wel en niet van toepassing zijn op private mbo opleiders. In het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ zijn een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd.


De NRTO heeft een servicedocument gemaakt om aan leden duidelijk te maken welke veranderingen dit wetsvoorstel voor de niet-bekostigde mbo-instellingen met zich meebrengt. Ook heeft de NRTO een model zelfevaluatie ontwikkeld waaraan leden kunnen toetsen of ze goed voorbereid zijn op het onderzoek Staat van de Instelling van de Inspectie.


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten