De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vertegenwoordiging


De NRTO is vertegenwoordigd in commissies, adviesraden en besturen.

In het overzicht Ambassadeurs NRTO (pdf, 273 kb) vindt u welke NRTO-leden als ambassadeur van private opleiders actief zijn en in welk bestuursorgaan ze zitting hebben.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten