De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vertegenwoordiging

U vindt hier een overzicht van onze leden die ambassadeur zijn voor het particulier onderwijs in kenniscentra, NVAO, geschillencommissie en andere organen.

Klik hier voor het overzicht.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten