De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vacatures

De NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO behartigt hun belangen en is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijskoepels en maatschappelijke organisaties. We zijn een kleine maar slagvaardige en actieve vereniging die hoog scoort op service en dienstverlening aan leden. Vanwege versteviging van de positie van onze leden zijn wij op zoek naar:

Jurist (gemiddeld 12-16 uur per week)

• Verantwoordelijk voor de belangenbehartiging/lobby op juridisch of fiscaal juridisch gebied. Adviseren directeur en bestuur op bovengenoemde beleidsterreinen.
• Verantwoordelijk voor de bewaking van algemene voorwaarden en waar nodig aanpassen aan nieuwe regelgeving en aanspreekpunt van leden hierop.
• Meedenken met beslissers over nieuw beleid en hoe huidige regelgeving vereenvoudigd kan worden en meer ruimte kan bieden voor private opleiders op nationaal (inbestedingen tegengaan, wet markt en overheid) als waar nodig Europees niveau.
• Onderhouden netwerk met ministeries (met name het ministerie van Financiën en EZ), Tweede Kamer en andere organisaties met als doel beleidsvorming te beïnvloeden.
• Adviseren en informeren van de leden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en wat dit betekent voor de praktijk, via interne nieuwsbrieven maar ook door telefonisch advies te geven.

De juiste kandidaat is analytisch sterk en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. U bent proactief en kunt zich profileren in overleggen. U kunt zich verplaatsen in de belangen van uw gesprekspartners maar durft ook tegen de stroom in te gaan om belangen van de NRTO optimaal te behartigen. U bent flexibel, hebt een dienstverlenende instelling. En beschikt over een relevante vooropleiding zoals rechten.

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u contact opnemen met Ria van ’t Klooster, directeur NRTO: 030 267 3778. Wij ontvangen uw CV met een korte motivatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 5 januari 2015 per e-mail. Ook zzp’ers wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren. U kunt uw reactie mailen naar: riavantklooster@nrto.nl. De NRTO is gevestigd in Houten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten