De branchevereniging voor trainen & opleiden

Ontstaansgeschiedenis en structuur vereniging

De NRTO is in 2010 voortgekomen uit het Platform van Aangewezen / Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (PAEPON). PAEPON was al ruim 15 jaar de branchevereniging voor particuliere onderwijsinstellingen. In die periode is er veel veranderd in het Nederlandse onderwijs.

Leven Lang Leren wordt steeds belangrijker en particuliere instituten dragen inmiddels zorg voor bijna 85 % van de scholing van de jaarlijks 1,6 miljoen volwassenen die een opleiding volgen. Deze veranderingen hebben er toe geleid dat de vereniging zich verder heeft ontwikkeld en zich heeft omgevormd tot de NRTO.

In aanloop naar de omvorming hebben de leden van de Vereniging Taleninstituten Nederland (VTN) zich aangesloten en in 2011 is de VETRON als lid-vereniging toegetreden tot de NRTO. Vanaf april 2014 hebben de NRTO en de VETRON hun krachten nog verder gebundeld is de VETRON omgevormd tot de marktgroep Training en Development binnen de NRTO.

In de loop van 2013 hebben ook de EVC aanbieders zich aangesloten bij de NRTO.
In 2014 zijn de krachten verder gebundeld en wel met de Belangenvereniging voor de E-learning aanbieders, de BVLT. Deze vormen de marktgroep online leren binnen de NRTO.

De NRTO kent op dit moment verschillende markgroepen:
1- MBO
2- Hoger Onderwijs
3- Talen
4- Branche- en functiegericht opleidingen (waaronder bijvoorbeeld ook de VCA opleiders en EVC aanbieders vallen)
5- Training en Development
6- Online Leren

NRTO verzorgt voor al deze marktgroepen onder andere eigen bijeenkomsten, doet voor hen de belangenbehartiging en maakt servicedocumenten. Elke marktgroep wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

De NRTO kent een klein en slagvaardig bureau dat onder leiding staat van directeur Ria van ‘t Klooster.

Drs. Ria van ’t Klooster (MBA) is sinds 1 januari 2011 directeur van de NRTO. Hiervoor was zij directeur/partner van EMC (leren op de werkplek) en de Schoevers-groep (mbo en hbo opleidingen, bedrijfstrainingen) en als bestuurslid verbonden aan de NRTO met de portefeuille Leven Lang Leren. Momenteel is zij vanuit de NRTO tevens bestuurslid van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten