De branchevereniging voor trainen & opleiden

Missie

De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd privaat gefinancierd onderwijs-, opleidings- en trainings, EVC en examenaanbod realiseren in een gelijkwaardige en open concurrentie met de andere aanbieders.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten