De branchevereniging voor trainen & opleiden

Lidmaatschap opzeggen


Opzegging lidmaatschap

Volgens de statuten van de NRTO kan opzeggen van het lidmaatschap alleen schriftelijk, tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. Wilt u het lidmaatschap van de NRTO opzeggen, richt dan uw schriftelijke opzegging aan mevrouw R. van ’t Klooster.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten