De branchevereniging voor trainen & opleiden

Bestuur

Het bestuur van de NRTO wordt gevormd door de volgende bestuursleden:

 • De heer drs. J.S.J. (Hans) Hillen

  Onafhankelijk voorzitter / penningmeester / Portefeuillehouder Kwaliteitshandhaving
 • de heer M.A. (Marcel) van Bronswijk Msc

  Portefeuillehouder ondernemerschap, President of the Board SNR Schouten Global BV.
 • Mevrouw N.J. (Natasja) Kroon

  Portefeuillehouder MBO/ BVE, Algemeen directeur Nederlandse Associatie voor Examinering
 • De heer drs. L.W.M. (Lodewijk) van Ommeren

  Portefeuillehouder Training & Development (Algemeen directeur Bureau Zuidema)
 • Mevrouw drs. Y.C. (Yvonne) Stadt

  Portefeuillehouder Talen, Language Partners
 • De heer drs. J.M. (Hanno) Winkelman

  Portefeuillehouder Hoger onderwijs en portefeuillehouder Branche- en functiegerichte opleidingen Algemeen Directeur NTI

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten