Subsidies en fiscale regelingen

“Menukaart” cofinanciering maatregelen in sectorplannen

27 augustus 2013

De subsidiekaart geeft een overzicht van bestaande voorzieningen en vergoedingen aan bedrijven die ten goede komen aan werkzoekenden voor mobiliteit, scholing, werkervaring en re-integratie. Deze menukaart reikt handvatten aan voor arbeidsmarktsectoren om hun sectorplan vorm te geven. Vanzelfsprekend moeten de … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, Subsidies en fiscale regelingen


Afbouw Fonds Ziekenhuisopleidingen

11 juli 2013

De Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen zal volgend jaar worden beëindigd. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de bekostiging van de opleidingen onderbrengen bij de beschikbaarheidsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De middelen die op jaarbasis beschikbaar zijn voor de bekostiging … Lees verder

Categorien : Subsidies en fiscale regelingen


Nieuwe bewaartermijn ESF-administratie subsidieregelingen

11 juli 2013

De bewaartermijn voor de ESF-administratie voor de Subsidieregelingen ESF-3, ESF-Equal en ESF 2007 – 2013 (herzien) is verlengd. In deze regelingen is abusievelijk een kortere bewaartermijn opgenomen dan de Europese verordeningen voorschrijven. Lees meer

Categorien : Subsidies en fiscale regelingen


Artikel: “Speuren naar Subsidie”

10 april 2013

In deze wat moeilijkere tijden is het altijd goed om te weten welke mogelijkheden er zijn voor een tegemoetkoming in de kosten van opleidingen en trainingen voor uw klanten. Veel werkgevers vergeten nog wel eens dat zij voor een tegemoetkoming … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, Subsidies en fiscale regelingen


Begrotingsakkoord bereikt, Erasmusprogramma veilig

14 december 2012

Na een lange periode van onderhandelen is er een akkoord bereikt op de EU-begroting voor 2013 en is de begroting voor 2012 aangepast. De Europese begroting voor 2013 zal met 3% groeien ten opzichte van 2012. Ook zal het tekort … Lees verder

Categorien : Algemeen, Subsidies en fiscale regelingen


SOOB scholingssubsidies 2013

13 december 2012

Ook in 2013 verstrekt SOOB weer subsidies voor een groot aantal opleidingen en trainingen. In de sector Transport & Logistiek is de vraag naar goed geschoolde medewerkers altijd actueel. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat zij … Lees verder

Categorien : Algemeen, Subsidies en fiscale regelingen


Mogelijk wanbeleid met ESF-subsidies

25 juni 2012

Vijf sectorfondsen zijn in financiële problemen gekomen door mogelijk wanbeleid met subsidiegelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De fondsen, die zich inzetten voor scholing van werknemers, zijn door het ministerie van Sociale Zaken aansprakelijk gesteld voor het zoekraken van … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, Subsidies en fiscale regelingen


Samenvatting ESF-Programma 2007-2013: Economsiche groei versterken

22 juni 2012

Het ESF programma 2007 – 2013 in hoofdlijnen: Prioriteit 1: vergroten arbeidsaanbod: Actie A (doel: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ouderen, arbeids-beperkten, niet-uitkeringsontvangers) naar werk begeleiden. Resultaat In het Operationeel Programma ESF 2007 – 2013 zijn drie … Lees verder

Categorien : Algemeen, Subsidies en fiscale regelingen


Research & Development Aftrek

21 juni 2012

Stimuleren van innovatie en R&D bij bedrijven, dat is het doel van de RDA-regeling (Research & Development Aftrek). De regeling zorgt voor een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. In mei 2012 is het kabinet gestart met de regeling … Lees verder

Categorien : Algemeen, Subsidies en fiscale regelingen


ECVET.NL online

18 juni 2012

De nieuwe website van het Nationaal Coördinatiepunt ECVET is live. Op www.ecvet.nl vindt men alle informatie over activiteiten en projecten van de organisatie. Ook is hier informatie te vinden over het verkrijgen van projectsubsidies. Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, Subsidies en fiscale regelingen


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies. Meer informatie? Bericht sluiten