O&O fondsen

Bedrijfsleven vraagt steeds meer om online leeroplossingen

12 juni 2014

Minister Bussemaker pleit voor meer online leren in het hoger onderwijs. Maar zij stelt tegelijkertijd vast dat het totale aanbod van open en online hoger onderwijs nog zeer beperkt is. Voor een leidende rol op dit gebied moeten de hoger … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs, O&O fondsen


Wijzigingen in Opleidingsfonds

9 augustus 2012

VWS heeft twee ontwikkelingen in het Opleidingsfonds aangekondigd. De eerste ontwikkeling betreft de gevolgen van de in het Begrotingsakkoord 2013 aangekondigde structurele korting op het Opleidingsfonds. Voorlopig heeft de korting alleen betrekking op de (medisch) specialistische vervolgopleidingen waarbij de psychiatrie-opleidingsplekken … Lees verder

Categorien : Algemeen, O&O fondsen


Vooraankondiging Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector

27 april 2012

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector. De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren op het terrein van duurzame inzetbaarheid, gericht op bewustwording, implementatie en … Lees verder

Categorien : O&O fondsen, Subsidies en fiscale regelingen


Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie van start

26 april 2012

Kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken, als één sterke partij optreden. Profiteren van elkaars kennis, deel uitmaken van een krachtig creatief collectief. Daarvoor is OCI, het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie in het leven geroepen. OCI behartigt de belangen van werkgevers en werknemers … Lees verder

Categorien : Algemeen, O&O fondsen


Opleidingsfonds voor Verhuurbranche krijgt forse startsubsidie

19 augustus 2011

De nieuwe Stichting Ontwikkelings- en Opleidingsfonds voor de Nederlandse Verhuurbranche (SOONV) heeft een forse subsidiezegging gekregen van het ESF (Europees Sociaal Fonds). Het gaat om een opleidingssubsidie van 4 miljoen euro voor de periode tot 30 oktober 2012. Verhuurbedrijven kunnen … Lees verder

Categorien : Algemeen, O&O fondsen, Subsidies en fiscale regelingen


STOOF helpt bij het verkrijgen van ESF-subsidie

4 augustus 2011

STOOF helpt werkgevers die afdragen aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendsector (SFU) bij het verkrijgen van ESF subsidie. Via dit webportal kunt u, als werkgever, eenvoudig ESF subsidie aanvragen op de kosten voor scholing van uw werknemers (vast en … Lees verder

Categorien : O&O fondsen, Subsidies en fiscale regelingen


Extra scholingsinspanningen in CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

18 juli 2011

De CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 is algemeen verbindend verklaard. Hierin is een uitgebreid pakket aan scholingsafspraken vastgelegd. Hoe gaat deze CAO duurzame arbeidsparticipatie en doorgroeimogelijkheden van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt bevorderen? De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft de CAO op … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, O&O fondsen


Presentatie Platform O&O Fondsen

7 juli 2011

Speciaal voor de leden van de NRTO heeft het Platform O&O fondsen een presentatie gegeven over de O&O fondsen. Tijdens deze presentatie is er veel interessante informatie verstrekt over de O&O fondsen, waaronder antwoord op de vraag wat O&O fondsen … Lees verder

Categorien : Algemeen, O&O fondsen, Subsidies en fiscale regelingen


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies. Meer informatie? Bericht sluiten