Hoger Onderwijs

Reactie NRTO op het onderwijsverslag: Student kiest bewust en gemotiveerd voor privaat onderwijs

16 april 2014

Houten, 16 april 2014 De NRTO laat in een reactie op het onderwijsverslag van de Inspectie weten dat studenten die een opleiding volgen bij een private onderwijsinstelling daarvoor bewust en gemotiveerd kiezen. In het onderwijsverslag van de inspectie staat dat … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs


Reactie NRTO op advies ´Flexibel hoger onderwijs voor werkenden´

12 maart 2014

Utrecht, 12 maart 2014 De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) laat in een reactie weten dat zij het met de adviescommissie eens is dat er dringend maatregelen nodig zijn om een substantieel hogere deelname van volwassenen aan diploma … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs


De bepaling van studielast in het hoger onderwijs: een inventarisatie

7 februari 2014

De NRTO is blij met het ResearchNed onderzoek ‘De bepaling van studielast in het hoger onderwijs een inventarisatie’, wat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW naar aanleiding van de conclusie van minister Bussemaker in haar beleidsreactie op … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs


NRTO Brancheverslag Hoger Onderwijs 2013

21 januari 2014

Ook dit jaar heeft de NRTO een brancheverslag hoger onderwijs gemaakt waarin alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs gedurende het afgelopen jaar zijn terug te vinden. Het verslag bevat informatie over de NRTO-leden die hoger … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs


“Eindelijk een opleiding die werkgevers willen” interview met Asje van Dijk

11 december 2013

De Associate degree maakt sinds afgelopen 1 september onderdeel uit van ons onderwijsstelsel. De bekendheid ervan blijft echter achter bij het grote nut dat deskundigen de opleidingen toedichten. Tijd dus om met Asje van Dijk, voorzitter van het Landelijk Platform … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, BVE/ MBO, Hoger Onderwijs


Nieuwe website bundelt alle informatie over de Associate Degree-Opleidingen

22 november 2013

Om als bedrijf concurrerend te blijven, is het noodzakelijk dat werknemers goed blijven in hun werk en hun talenten onderhouden. De Associate Degree is een inmiddels beproefde opleidingsvorm voor vakmensen die hun kennis- en vaardigheidsniveau naar een hoger niveau willen … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, BVE/ MBO, Hoger Onderwijs


Overheid moet niet de opleider, maar de deeltijdstudent financieel ondersteunen

30 oktober 2013

Nu verschillende hogescholen hun deeltijdopleidingen stoppen door de afname van het aantal eerstejaars studenten in het bekostigd deeltijdonderwijs, zou de overheid de student financieel moeten ondersteunen in plaats van de onderwijsinstelling. Op deze manier kan de student kiezen voor de … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs


Associate degree: nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

2 september 2013

Vanaf 1 september 2013 heeft de Associate degree een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs. Vanaf deze datum is een nieuwe wet ingegaan die dit regelt. De Associate degree is een volwaardige tweejarige hbo studie, met een wettelijk erkend diploma. … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, Hoger Onderwijs


Samenwerken en concurreren: twee kanten van de hoger onderwijs medaille

26 juni 2013

De gedachte dat marktpartijen op elk gebied elkaars concurrenten zijn, waardoor samenwerking niet tot de mogelijkheden behoort, is een veel gehoorde misvatting. Samenwerken in netwerken, zoals in allianties, en zelfs met publieke actoren is wel degelijk mogelijk, zoals bijgaande casus … Lees verder

Categorien : Algemeen, Hoger Onderwijs


Oplossen van tekort aan technici vraagt om meer aandacht voor zij-instromers

4 juni 2013

Het is alle hens aan dek om Nederland weer aan de techniek te krijgen. Na onder andere masterplan Beta en Technologie van vorig jaar, is nu een Techniekpact ondertekend door kabinet, werkgevers, werknemers en het onderwijs. Lees het hele artikel … Lees verder

Categorien : Algemeen, Branche- en functiegerichte opleidingen, Hoger Onderwijs


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies. Meer informatie? Bericht sluiten