De branchevereniging voor trainen & opleiden

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt Leven Lang Ontwikkelen

Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

NRTO pleit voor een Nationaal Opleidingsfonds

Manifest Leren Loont

Iedereen aan de slag. Naar een toekomstbestendige, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt

Arbeidsmarktstatement: Iedereen aan de slag.

NRTO doet samen met ABU, Cedris, OVAL en Summum.nu een oproep aan de politiek om de arbeidsmarkt toekomstbestendig en ontwikkelingsgericht te maken.

NRTO en MBO Raad lanceren perspectiefjaar

NRTO en MBO Raad lanceren perspectiefjaar

NRTO-keurmerk

NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

IPV Training & Advies, Language Institute Regina Coeli en UNI-Learning ontvangen als eerste leden het NRTO-keurmerk.

Facts & figures

84 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

1.300.000

deelnemers volgen een training/ opleiding

300

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, op dit moment wordt het NRTO-keurmerk ingevoerd. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.